خانه آموزشی برگزاری سمینار ماشین سازی اراک توسط شرکت تعاونی

برگزاری سمینار ماشین سازی اراک توسط شرکت تعاونی

28
0
سمینار ماشین سازی اراک در راستای خدمات و مشاوره در زمین احتراق و تاسسات بخار (دیگ بخار) با حضور نمایندگان ماشین سازی اراک در حال برگزاری در سالن کنفرانس شرکت تعاونی مورخ ۹۵/۰۲/۲۱

(۲۸)

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.