خانه کارتن سازی برنامه ریزی برای افزایش ۱۰۰ درصدی محصولات کاغذی در چوکا

برنامه ریزی برای افزایش ۱۰۰ درصدی محصولات کاغذی در چوکا

2
0

مدیرعامل شرکت چوکای طالش در گفت و گو با شبکه ایران کالا از برنامه ریزی برای تولید ۵۵ هزار تن محصولات کاغذی و بسته بندی در سال ۹۹ خبر داد

(۲)