خانه خبری برآورد رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از وضعیت صنعت در سال ۹۹

برآورد رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از وضعیت صنعت در سال ۹۹

6
0

دکتر ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است: با سیاست محدودیت واردات در سال آینده و کمبود احتمالی مواد اولیه و تجهیزات، تعمیق رکود قابل پیش‌بینی خواهد بود. اقدام دولت در تسریع فرایند ترخیص کالا و کاهش موانع صادرات را می‌تواند در جهت حمایت از تولید به حساب آورد.

(۶)