خانه خبری بازگشت یک واحد تولیدی بازیافت کاغذ با مشارکت بنیاد برکت

بازگشت یک واحد تولیدی بازیافت کاغذ با مشارکت بنیاد برکت

11
0

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران،مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) گفت: کارخانه کارتن بازیافتی پارس کاغذ نکا با مشارکت و سرمایه گذاری ۱۳۸ میلیارد تومانی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به چرخه تولید بازگشت.

(۱۱)