خانه خبری بازدید عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از فعالیت شرکت شیمی پژوهش صنعت

بازدید عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از فعالیت شرکت شیمی پژوهش صنعت

138
0

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه خانه ملت از فعالیت های شرکت شیمی پژوهش صنعت بازدید کرد.

(۱۳۸)