خانه کاغذ کاغذ سازی ایرانی ارزآوری ۷۰میلیون دلاری در صنعت کاغذ مازندران

ارزآوری ۷۰میلیون دلاری در صنعت کاغذ مازندران

1
0

مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران: اجرای سه طرح نوآورانه صادراتی در این شرکت ۷۰میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.

(۱)