خانه خبری آخرین وضعیت کاغذ که محصول اولیه مورد نیاز و کاملا اساسی برای تولید کتاب است.

آخرین وضعیت کاغذ که محصول اولیه مورد نیاز و کاملا اساسی برای تولید کتاب است.

0
0

این روز‌ها وضعیت بازار کاغذ در خیابان ظهیرالاسلام از کاغذ‌هایی خبر می‌دهد که هم وارد کننده‌ها احتکار کردند و ……………

(۰)