خانه خبری آتش سوزی در شهرک صنعتی جاجرود مصدوم و خسارت جانی نداشت

آتش سوزی در شهرک صنعتی جاجرود مصدوم و خسارت جانی نداشت

0
0

سخنگوی سازمان آتش نشانی: آتش سوزی گسترده در شهرک صنعتی در محله کمرد جاجرود، مصدوم و خسارت جانی نداشته است.

(۰)