ویدئو های برگزیده
همه ویدئو ها
همه ویدئو ها کارتن سازی کاغذ سازی مصاحبه

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۲۴۳) نوشته های […]

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۲۴۳) نوشته های […]

تبریک سال نو توسط جناب حاج آقای حدادعادل

پیام تبریك سال نو جناب حاج اقای حداد عادل رییس هیات مدیره شركت اراسلولز وعضو هیات مدیره انجمن و تعاونی مدیران صنایع كارتن و ورق (۱۹۰) نوشته های مرتبط: مصاحبه با جناب اقای سید حسن میر باقری پیام تبریك سال نو جناب اقای مهندس عبایی نیا بازدید مدیران كل و ارشد وزارت تعاون از شركت […]

کاغذسازی

راه اندازی کارخانه کاغذسازی تیشو

گزارش از کارخانه زرین برگ پرشیا (۲۵) نوشته های مرتبط: راه اندازی کارخانه کاغذسازی پیشگامان صنعت کاغذ ایران کارخانه کاغذسازی پارس کارخانه کاغذ تیشو (قسمت اول) کارخانه کاغذ تیشو (قسمت دوم)

مقوا

مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت سوم)

سه شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ تهران- هتل بزرگ فردوسی (۳۲) نوشته های مرتبط: مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت چهارم) مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت اول) مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸