ویدئو های برگزیده
همه ویدئو ها
همه ویدئو ها کارتن سازی کاغذ سازی مصاحبه

تبریک سال نو توسط جناب حاج آقای حدادعادل

پیام تبریك سال نو جناب حاج اقای حداد عادل رییس هیات مدیره شركت اراسلولز وعضو هیات مدیره انجمن و تعاونی مدیران صنایع كارتن و ورق (۱۳۷۰) نوشته های مرتبط: مصاحبه با جناب اقای سید حسن میر باقری پیام تبریك سال نو جناب اقای مهندس عبایی نیا بازدید مدیران كل و ارشد وزارت تعاون از شركت […]

سخنرانی جناب اقای صمصامی در جشن icorrugated چین

سخنرانی جناب اقای صمصامی در جشن نمایشگاه icorrugated چین (۱۲۴۸) نوشته های مرتبط: سخنرانی جناب آقای مهندس کریم کثیر از صنایع کاغذ پارس سخنرانی جناب آقای مهندس صلاح الدین همایون سخنرانی مدیرعامل محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق مصاحبه تلفنی اقای دکتر روغنی و آقای قراچلو

تبریک سال نو توسط جناب حاج آقای حدادعادل

پیام تبریك سال نو جناب حاج اقای حداد عادل رییس هیات مدیره شركت اراسلولز وعضو هیات مدیره انجمن و تعاونی مدیران صنایع كارتن و ورق (۱۳۷۰) نوشته های مرتبط: مصاحبه با جناب اقای سید حسن میر باقری پیام تبریك سال نو جناب اقای مهندس عبایی نیا بازدید مدیران كل و ارشد وزارت تعاون از شركت […]

کاغذسازی

شرکت لی اند من یکی از بزرگترین کاغذ سازیها در دنیا

شرکت لی من بزرگ ترین واحد کاغذ سازی در چین با خطوط متعدد کاغذ سازی (۳۴۷) نوشته های مرتبط: گلایه پرسنل شرکت کاغذ سازی چوکا ILIM یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کاغذ و خمیر کاغذ در روسیه مصاحبه با متخصصین کاغذ شرکت جاران کیمیای ترکیه مصاحبه با اقای مومنی مدیر بازرگانی کاغذ سازی کهریزک

مقوا

بخش اول مصاحبه در خصوص مقوای بهداشتی

با حضور جناب آقای مهندس مقدم مدیر عامل محترم کاغذ پارس و جناب آقای صادقی مدیرعامل محترم مقوا سازان بهداشتی (۱۱۰) نوشته های مرتبط: مصاحبه آقای صادقی مدیر عامل تعاونی مقواسازان بهداشتی مصاحبه با مدیر عامل صنایع کاغذ پارس مصاحبه با آقای احمد مقدم مدیر عامل گروه صنعتی کاغذ پارس مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان […]