ویدئو های برگزیده
همه ویدئو ها
همه ویدئو ها کارتن سازی کاغذ سازی مصاحبه

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۱۲۱) نوشته های […]

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۱۲۱) نوشته های […]

کاغذسازی

تولید کاغذ دست ساز در اصفهان

هنرمند اصفهانی کاغذ به روش سنتی و دست ساز جهت کارهای هنری تولید می نماید (۴) نوشته های مرتبط: کارخانه تولید مقوای دوبلکس kuan-yuan paper تولید جعبه کارتن تولید کاغذ A4 تولید کاغذ A4 کپی

مقوا

فیلم تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

در این فیلم با نحوۀ تولید لیوان کاغذی یکبار مصرف آشنا می شوید از مرحله چاپ بر روی کاغذ مخصوص لیوان، دایکات و ساخت (۳۵) نوشته های مرتبط: فیلم تولید دستمال کاغذی فیلم تولید ورق کارتن (قسمت اول) فیلم تولید ورق کارتن (قسمت دوم) عملکرد دستگاه سایز پرس در ماشین کاغذ