ویدئو های برگزیده
همه ویدئو ها
همه ویدئو ها کارتن سازی کاغذ سازی مصاحبه

تبریک سال نو توسط جناب حاج آقای حدادعادل

پیام تبریك سال نو جناب حاج اقای حداد عادل رییس هیات مدیره شركت اراسلولز وعضو هیات مدیره انجمن و تعاونی مدیران صنایع كارتن و ورق (۱۳۱۸) نوشته های مرتبط: مصاحبه با جناب اقای سید حسن میر باقری پیام تبریك سال نو جناب اقای مهندس عبایی نیا بازدید مدیران كل و ارشد وزارت تعاون از شركت […]

سخنرانی جناب اقای صمصامی در جشن icorrugated چین

سخنرانی جناب اقای صمصامی در جشن نمایشگاه icorrugated چین (۱۲۰۱) نوشته های مرتبط: سخنرانی جناب آقای مهندس کریم کثیر از صنایع کاغذ پارس سخنرانی جناب آقای مهندس صلاح الدین همایون سخنرانی مدیرعامل محترم انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق مصاحبه تلفنی اقای دکتر روغنی و آقای قراچلو

تبریک سال نو توسط جناب حاج آقای حدادعادل

پیام تبریك سال نو جناب حاج اقای حداد عادل رییس هیات مدیره شركت اراسلولز وعضو هیات مدیره انجمن و تعاونی مدیران صنایع كارتن و ورق (۱۳۱۸) نوشته های مرتبط: مصاحبه با جناب اقای سید حسن میر باقری پیام تبریك سال نو جناب اقای مهندس عبایی نیا بازدید مدیران كل و ارشد وزارت تعاون از شركت […]

کاغذسازی

عملیات کوتینگ در کاغذ

عملکرد سیستم کوتینگ(پوشش) کاغذ در ماشین آلات کوتینگ (۲۶) نوشته های مرتبط: پوشش (کوتینگ) کاغذ سیستم خشک کن در ماشین کاغذ سیستم خشک کن کاغذ “هود هوا” سیستم استفاده از بخار آب در ماشین کاغذسازی

مقوا

مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت چهارم)

سه شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ تهران- هتل بزرگ فردوسی (۱۴۲) نوشته های مرتبط: مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت اول) مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت سوم) مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸