ویدئو های برگزیده
همه ویدئو ها
همه ویدئو ها کارتن سازی کاغذ سازی مصاحبه

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۱۶۴۵) نوشته های […]

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۱۶۴۵) نوشته های […]

تبریک سال نو توسط جناب حاج آقای حدادعادل

پیام تبریك سال نو جناب حاج اقای حداد عادل رییس هیات مدیره شركت اراسلولز وعضو هیات مدیره انجمن و تعاونی مدیران صنایع كارتن و ورق (۱۳۷۷) نوشته های مرتبط: مصاحبه با جناب اقای سید حسن میر باقری پیام تبریك سال نو جناب اقای مهندس عبایی نیا بازدید مدیران كل و ارشد وزارت تعاون از شركت […]

کاغذسازی

۱۰۰% کاغذ بازیافتی

(۳۷) نوشته های مرتبط: سرنوشت کاغذ بازیافتی تفکیک زباله و جمع آوری کاغذ باطله ILIM یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کاغذ و خمیر کاغذ در روسیه فرق کاغذ از ضایعات با کاغذ تولید شده از خمیر چوب

مقوا

بخش اول مصاحبه در خصوص مقوای بهداشتی

با حضور جناب آقای مهندس مقدم مدیر عامل محترم کاغذ پارس و جناب آقای صادقی مدیرعامل محترم مقوا سازان بهداشتی (۱۳۷) نوشته های مرتبط: مصاحبه آقای صادقی مدیر عامل تعاونی مقواسازان بهداشتی مصاحبه با مدیر عامل صنایع کاغذ پارس مصاحبه با آقای احمد مقدم مدیر عامل گروه صنعتی کاغذ پارس مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان […]