ویدئو های برگزیده
همه ویدئو ها
همه ویدئو ها کارتن سازی کاغذ سازی مصاحبه

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۵۰۹۴) نوشته های […]

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۵۰۹۴) نوشته های […]

تبریک سال نو توسط جناب حاج آقای حدادعادل

پیام تبریک سال نو جناب حاج اقای حداد عادل رییس هیات مدیره شرکت اراسلولز وعضو هیات مدیره انجمن و تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق (۱۴۱۶) نوشته های مرتبط: مصاحبه با جناب اقای سید حسن میر باقری پیام تبریک سال نو جناب اقای مهندس عبایی نیا بازدید مدیران کل و ارشد وزارت تعاون از شرکت […]

کاغذسازی

دستگاه شیت کن کاغذ

این دستگاه رول کاغذ را به شیت کاغذ A4 تبدیل می نماید (۱۰۰۱) نوشته های مرتبط: دستگاه رول به رول کاغذ دستگاه برش کاغذ A4 دستگاه پالایش کاغذ عملکرد دستگاه سایز پرس در ماشین کاغذ

مقوا

مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تهران – هتل بزرگ فردوسی – ساعت ۱۴ (۱۳۶) نوشته های مرتبط: مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ اقای مهندس احسان رومی زاده در جلسه مقوا سازان مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت اول) مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت سوم)