ویدئو های برگزیده
همه ویدئو ها
همه ویدئو ها کارتن سازی کاغذ سازی مصاحبه

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۵۲) نوشته های […]

کارخانه کارتن سازی – اصفهان

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده توسط ستاد بازیافت از سطح شهرها و مغازه ها جمع آوری می شود وبه کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود. در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند ودر کارخانه های بازیافت کاغذسازی به چرخه تولید کارتن باز می گردد. منبع: http://www.negahmedia.ir/ (۵۲) نوشته های […]

شرکت لی اند من یکی از بزرگترین کاغذ سازیها در دنیا

شرکت لی من بزرگ ترین واحد کاغذ سازی در چین با خطوط متعدد کاغذ سازی (۴۰) نوشته های مرتبط: گلایه پرسنل شرکت کاغذ سازی چوکا ILIM یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کاغذ و خمیر کاغذ در روسیه مصاحبه با متخصصین کاغذ شرکت جاران کیمیای ترکیه مصاحبه با اقای مومنی مدیر بازرگانی کاغذ سازی کهریزک

کاغذسازی

مصاحبه با مسئولین شرکت ” مدرن کارتن ” ترکیه

مصاحبه با آقای “حمدالله ارن” مدیر بخش کاغذ و بسته بندی و آقای “صادق بیچل” مدیر بخش صادرات شرکت ” مدرن کارتن ” ترکیه (۲) نوشته های مرتبط: مصاحبه با متخصصین کاغذ شرکت جاران کیمیای ترکیه مصاحبه با آقای آرمین مدیرعامل شرکت بازرگانی پاسارگاد مصاحبه با آقای فلاح مدیر عامل شرکت غرب کارتن مصاحبه با […]

مقوا

مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت اول)

سه شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ تهران- هتل بزرگ فردوسی (۱۰) نوشته های مرتبط: مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت سوم) مجمع عمومی مقواسازان بهداشتی ایران(قسمت چهارم) مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مجمع عمومی تعاونی مقوا سازان بهداشتی ۱۳۹۲/۱۰/۱۸